Hälsa


Jag arbetar enligt ett funktionsmedicinskt perspektiv som skiljer sig från den konventionella  sjukvården.
Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till
kroniska sjukdomar och symtom. Den konventionella vården fokuserar på att dämpa symtom, men inom funktionsmedicin söker man de verkliga orsakerna bakom sjukdomar och symtom.

Konsulation Funktionsmedicin.

För konsultation boka via mejl.

Pris 500:-

Öron Akupunktur

Behandlingen går ut på att påverka en bestämd punkt i örat som står i relation till ett visst organ, kroppsdel eller funktion. I örat möts alla energikanaler och genom att använda nålar, tryck eller massage stimuleras de olika punkterna.

Hur går det till? 

I örat ligger punkterna väldigt tätt. För att med större exakthet hitta rätt används ofta en elektrisk punktsökare.

Olika varianter: 

Vid till exempel smärtlindring kan långtidsnålar sättas. Ibland används kulplåster och då kan klienten själv stimulera de aktuella zonerna genom att trycka på kulan mellan behandlingarna.

 När kan det hjälpa?

 Öronakupunktur kan hjälpa vid olika beronde och vissa tillstånd som nämns nedan.

  •  Alkohol
  • Nikotin 
  • Narkotika  
  • Oro och ångest 
  • Sömnstörningar.

Hälsa, välmående & akupunktur.

Boka gärna in ett konsultations samtal så kommer vi tillsammans fram till den bästa lösningen för dig som kund inom funktions medicin.

Öron akupunktur bokas via bokningssidan.
Frågor eller oklarheter mejla gärna.